Darjah 6 Sains

Standard 6 Sciences

11 subscribers

Instructor Nabila Adha

Kelebihan Tuisyen Online Berkumpulan (TOB) MyTutor

- Hanya 24 orang pelajar sahaja untuk setiap kelas.
- Kelas dijalankan secara langsung (LIVE)
- Pelajar boleh terus bertanyakan soalan kepada tutor
- Rakaman disediakan untuk rujukan.
- Pembelajaran secara dua hala.
- Tutor dapat memberikan tumpuan pada setiap pelajar dan menggalakkan penglibatan pelajar ketika sesi pembelajaran.
- ‘Homework’ diberikan bagi memastikan tahap kefahaman pelajar dan objektif pengajaran dicapai.

 •  Memerhati 
 •  Mengelas 
 •  Mengukur dan menggunakan nombor 
 •  Membuat inferens.
 •  Meramal 
 •  Berkomunikasi 
 •  Menggunakan perhubungan ruang dan masa 
 •  Mentafsir data 
 •  Mendefinisi secara operasi 
 •  Mengawal pemboleh ubah 
 •  Membuat hipotesis 
 •  Mengeksperimen 
 •  Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. 
 •  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 
 •  Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. 
 •  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 
 •  Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. 

2.1.1 Memerihalkan fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan. 
2.1.2 Menjelaskan proses persenyawaan manusia sehingga bayi dilahirkan. 
2.1.3 Menaakul kepentingan pembiakan kepada manusia. 
2.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
2.2.1 Mengenal pasti jenis sistem saraf manusia. 
2.2.2 Memerihalkan sistem saraf pusat dan fungsinya. 
2.2.3 Menyatakan fungsi sistem saraf periferi. 
2.2.4 Meramalkan keadaan yang berlaku jika sistem saraf periferi tidak berfungsi. 
2.2.5 Menjana idea tentang cara menjaga sistem saraf. 
2.2.6 Menjelaskan pemerhatian tentang sistem saraf melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.

3.1.1 Menyatakan maksud mikroorganisma kepada pelajar secara menyeluruh dengan memberikan contoh di persekitaran.

3.2.1 Mengenalpasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
3.2.2  Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. 
3.3.1 Menyatakan mikroorganisma menjalankan proses hidup dengan menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis, kulapok, dan paramesium. 
3.3.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, nutrien dan keasidan.
3.4.1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan penyakit, pereputan gigi, keracunan makanan dan merosakkan makanan.
3.4.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
3.4.3 Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan ada yang berbahaya.
3.4.4 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit.

4.1.1 Memerihalkan jenis interaksi antara hidupan. 
4.1.2 Menjelas dengan contoh faktor persaingan bagi haiwan intraspesies dan interspesies. 
4.1.3 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis antara haiwan. 
4.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang interaksi antara haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
4.2.1 Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 
4.2.2 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis antara tumbuhan. 
4.2.3 Menjelaskan pemerhatian tentang interaksi antara tumbuhan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.

5.1.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. 
5.1.2 Menjana idea cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.
5.1.3 Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus. 
5.1.4 Menjelaskan melalui contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan.
5.1.5 Memerihalkan faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan.
5.1.6 Menjana idea tentang kesan pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan. 
5.1.7 Menjelaskan pemerhatian tentang pemeliharaan dan pemuliharaan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. 

20:30:00 - 21:30:00
20:30:00 - 21:30:00
20:30:00 - 21:30:00
course-logo
Course Information: Course mode: subscription Price: RM65.00/0 credits Session(s): Class Frequency:
Edufy - Education for you Made with ❤️ from Seremban