Kelas Pecutan Prinsip Perakaunan SPM

Perbincangan secara menyeluruh topik peperiksaan SPM sebenar subjek Prinsip Perakauanan secara mengikut topik dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5

Instructor: ROZIATI MARLIANA MAZLAN

Tingkatan 4
Modul 2 - Klasifikasi perakaunan dan Persamaan Perakaunan
 1. Persamaan Perakaunan
Modul 3 - Dokumen Perniagaan sebagai Dokumen sumber maklumat
 1. Dokumen perniagaan
 2. Dokumen sumber
 3. Dokumen Bukan Sumber
Modul 4- Buku Catatan Pertama
 • Jurnal Am
 • Jurnal Khas
 • Buku Tunai Runcit
Modul 5- Lejar
 1. Sistem Catatan Beregu
 2. Akaun Kawalan
Modul 6 - Imbangan Duga

Modul 7 - Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan

Modul 8 - Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan      Milikan Tunggal
 1. Perakaunan Asas Tunai Dan Asas Akruan Serta Jenis Jenis Pelarasan
 2. Penyata Kewangan Dengan Pelarasan
Modul 9 - Pembetulan Kesilapan

Tingkatan 5
Modul 1- Analisis Dan Tafsiran Penyata Kewangan untuk Membuat Keputusan
 1. Analisis Penyata Kewangan Dan Perbandingan Prestasi
Modul 2 - Rekod Tak Lengkap
 1. Kaedah perbandingan 
 2. Kaedah Analisis
Modul 3- Perakauanan untuk Kawalan Dalaman
 1. Penyata Penyesuaian Bank
 2. Belanjawan Tunai
Modul 4 - Perakaunan Untuk Perkongsian
 1. Ekuiti Pemilik Dan Penyata Kewangan Perkongsian
 2. Pembubaran Perkongsian
Modul 5 - Perakaunan untuk Syarikat Berhad Menurut Syer
 1. Jenis Modal Dan terbitan Syer

Modul 6 - Perakaunan Untuk Kelab Dan Persatuan

Modul 7 - Perakaunan Kos
 1. Akaun Pengeluaran 
 2. Analisis Titik Pulang modal
 •  

Tingkatan 4
Modul 2 
Pengenalan Kepada Perakauanan
Klasifikasi perakaunan dan Persamaan Perakaunan
Persamaan Perakaunan


Tingkatan 4

Modul 3 - Dokumen Perniagaan sebagai Dokumen sumber maklumat
 1. Dokumen perniagaan
 2. Dokumen sumber
 3. Dokumen Bukan Sumber

Tingkatan 4 
Modul 4- Buku Catatan Pertama
 • Jurnal Am
 • Jurnal Khas
 • Buku Tunai Runcit

Modul 5- Lejar
 1. Sistem Catatan Beregu
 2. Akaun Kawalan

Modul 6 - Imbangan Duga

Modul 7 - Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan


Modul 8 - Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan      Milikan Tunggal
 1. Perakaunan Asas Tunai Dan Asas Akruan Serta Jenis Jenis Pelarasan
 2. Penyata Kewangan Dengan Pelarasan


Modul 9 - Pembetulan Kesilapan


ingkatan 5
Modul 1- Analisis Dan Tafsiran Penyata Kewangan untuk Membuat Keputusan
 1. Analisis Penyata Kewangan Dan Perbandingan Prestasi


Modul 2 - Rekod Tak Lengkap
 1. Kaedah perbandingan 
 2. Kaedah AnalisisModul 3- Perakauanan untuk Kawalan Dalaman
 1. Penyata Penyesuaian Bank
 2. Belanjawan Tunai


Modul 4 - Perakaunan Untuk Perkongsian
 1. Ekuiti Pemilik Dan Penyata Kewangan Perkongsian
 2. Pembubaran PerkongsianModul 5 - Perakaunan untuk Syarikat Berhad Menurut Syer
 1. Jenis Modal Dan terbitan Syer


Modul 6 - Perakaunan Untuk Kelab Dan Persatuan

Modul 7 - Perakaunan Kos
 1. Akaun Pengeluaran 
 2. Analisis Titik Pulang modal


No schedules yet.
course-logo
Course Information: Course method: live Course mode: subscription Price: RM85.00/4 credits Session(s): 4 Class Frequency: 1/week
Logo Copyright © MyTutor Tech Sdn Bhd